WELKOM

op mijn Europa Vogellijst,
een lijst met de Europese vogels die ik tijdens mijn reizen heb mogen bewonderen en vooral fotograferen.

Aantal vogels: 129      -      Aantal foto's: 572

L = lengte - S = spanwijdte

--- Laatste 20 toevoegingen ---

Fuut


Bergeend


Blauwe reiger


Dodaars


Fazant


Flamingo


Aalscholver


Hop


Huismus


Kauw


Kleine canadese gans


Kleine zilverreiger


Kneu


Knobbelzwaan


Kolgans


Kramsvogel


Meerkoet


Merel


Nijlgans


Ooievaar2005-2009 © Jürgen Rekkers